Sustainability & Standard

สู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ศูนย์ฯ สิริกิติ์) งดงามด้วยสถาปัตยกรรมล้ำสมัย ควรค่าแก่การเป็นสถานที่จัดงานและ อิเวนต์สำคัญของประเทศไทย ตัวอาคารออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานอย่างไร้ขีดจำกัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำนวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ เพื่อสะท้อนความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ เดินทางสะดวกด้วยทางเดินเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน “ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” ทางเข้าหลักของศูนย์ฯ สิริกิติ์ อยู่ไม่ไกลจากป้ายรถประจำทาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ในการช่วยลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกในการเดินทาง เช่น พื้นที่จอดรถพิเศษสำหรับรถที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก ที่ชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ที่จอดรถจักรยาน และห้องอาบน้ำ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่มาใช้บริการ เลือกใช้การเดินทางแบบยั่งยืนให้มากที่สุด

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อาคารของศูนย์ฯ สิริกิติ์ เป็นอาคารประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม มีการคำนวณการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์และติดตามการใช้งาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการหาแนวทางในการประหยัดพลังงานได้มากยิ่งขึ้น

การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน ใช้เพื่อส่งเสริมและรักษาระดับการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ระบบบริหารจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ ผนวกกับการตรวจสอบและการควบคุมอาคารอัจฉริยะ

ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5,400 ตร.ม. บนชั้นดาดฟ้าของอาคารเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน

ติดตั้งไฟ LED ในห้องจัดแสดงนิทรรศการทั้งหมด เพื่อลดการใช้พลังงาน

การจัดแสงในบริเวณล็อบบี้และพื้นที่ร้านค้า มีการปรับความสว่างให้สอดคล้องกับแสงธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการใช้พลังงาน

แนวปฏิบัติการก่อสร้างสีเขียว

การควบคุมมลพิษ ในการก่อสร้าง

ป้องกันมลพิษจากสถานที่ก่อสร้าง

การจัดการของเสีย จากการก่อสร้าง

  • ลดปริมาณขยะจากการก่อสร้างที่จะต้องนำไปกำจัด ด้วยการกลบฝังได้มากกว่า 75%
  • คำนึงถึงการจัดการคุณภาพอากาศ
  • มีการป้องกันสิ่งปนเปื้อนในอากาศทั้งจากฝุ่นละอองและสารเคมีภายในอาคารระหว่างการก่อสร้าง

“WELL” มาตรฐานการสร้างอาคาร เพื่อสุขภาวะของผู้อยู่อาศัย และผู้ใช้อาคาร

การออกแบบที่ สวยงาม และ ใส่ใจ

    การออกแบบตกแต่งภายในล้วนสะท้อนคุณลักษณะของวัฒนธรรมไทย ศิลปะสาธารณะและประวัติศาสตร์ของไทย
    การจัดภูมิทัศน์ที่ช่วยนำสายตาและเชื่อมโยงอาคารเข้ากับพื้นที่สีเขียวสวนเบญจกิตติ
    พื้นที่อัฒจรรย์ส่วนกลางได้รับการจัดสรรเพื่อกิจกรรมสันทนาการของทุกคน

Certificates

ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดของการสร้างสรรค์พื้นที่จัดงาน การันตีด้วยการรับรองจากระบบมาตรฐานต่างๆ ที่สะท้อนถึงการเป็นที่สุดของการเป็นแพลตฟอร์มอิเวนต์ระดับโลก “The Ultimate Inspiring World Class Event Platform for All”

Best Sustainability Initiative (Convention Centre)

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้รับรางวัล M&C Asia Stella Awards 2023 ประเภทการริเริ่มด้านความยั่งยืนเป็นเลิศ (ศูนย์การประชุม) หรือ Best Sustainability Initiative (Convention Centre) ด้วยแนวคิดและแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้างอาคารที่เน้นการประหยัดพลังงาน การเดินทางที่เข้าถึงง่ายด้วยการคมนาคมทุกช่องทาง จัดสรรพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมือง มีระบบกำจัดของเสียที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน ตลอดจนออกแบบแพกเกจการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รางวัลดังกล่าวเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ให้ศูนย์ฯ สิริกิติ์ มุ่งมั่นพัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติ พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านความยั่งยืน ของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่สากล

Partnership

ศูนย์ฯ สิริกิติ์ จับมือหลากหลายพันธมิตร ร่วมผลักดันสู่การเป็นศูนย์การประชุมที่มีมาตรฐานระดับโลก พร้อมยกระดับทุกความประทับใจในการใช้บริการ

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error