ย้อนกลับ
ซื้อปุ๊ป ลุ้นปั๊ป !!

ซื้อปุ๊ป ลุ้นปั๊ป !!

01 Mar 2023 - 15 Apr 2023

ซื้อปุ๊ป ลุ้นปั๊ป อย่าลืมมาร่วมเล่นสนุกกันน้าาาา แจก iPhone14 และของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 174,000 บาท

วันที่1 มีนาคม 2566 - 15 เมษายน 2566 จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทางเพจ Facebook : Fuku Matcha Thailand วันที่ 28 เมษายน 2566 

เงื่อนไขกิจกรรม 

- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ฟุกุ มัทชะ เมื่อซื้อเครื่องดื่มหรือซอฟท์ไอศครีมที่ร้านฟุกุ มัทชะ (ราคาปกติไม่รวมโปรโมชั่นอื่นๆยกเว้นโปรส่วนลด 15 บาทสำหรับเครื่องดื่ม 22 ออนซ์และซอฟท์ไอศครีม) ครบ 129 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ (ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้) ระหว่างวันที่1 มีนาคม 2566 - 15 เมษายน 2566 รับสิทธ์ลุ้นของรางวัล เพียงเขียนชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ท้ายใบเสร็จและนำใส่กล่องชิงโชคหน้าร้านฟุกุ มัทชะ ทุกสาขา รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัล iPhone14 จำนวน 5 รางวัล และของรางวัลอื่นๆอีก 35 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 174,000 บาท (1 รางวัล / 1 ผู้โชคดี) 

- เอกสารที่นำมาส่งลุ้นรางวัลคือ ใบเสร็จจากร้านฟุกุ มัทชะ ที่ซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 - 15 เมษายน 2566 และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับใบเสร็จที่ไม่สมบูรณ์ มีรอยฉีกขาด หรือมีการประทับตราใช้แลกรับสิทธิ์แล้ว

- จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทางเพจ Facebook : Fuku Matcha Thailand วันที่ 28 เมษายน 2566 

- ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 

- ผู้ได้รับรางวัลที่มูลค่ามากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่ง กรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544

และผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมแคมเปญสำหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานของบริษัท มาย ฟุกุ จำกัด และ บริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดแคมเปญครั้งนี้

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด กติกา และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือทดแทนได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกฎกติกาและเงื่อนไขการ

ร่วมกิจกรรม ภายใต้ระยะเวลาที่กิจกรรมนั้นกำหนดเท่านั้น

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ และ/หรือ วิดีโอ และ/หรือ เสียงของผู้โชคดี โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน

- คณะกรรมการมีสิทธิ์ ตัดสิทธิ์ผู้โชคดีในการมอบของรางวัล เมื่อทราบว่าผู้โชคดีทำผิดกติกา หลังจากประกาศผลไปแล้ว

-ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรอง ถัดไปเป็นการทดแทน

- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

- การจัดกิจกรรมนี้จัดทั่วราชอาณาจักรไทย

- ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Fuku Matcha Thailand

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error