ย้อนกลับ
Matcha Coco-Cloud

Matcha Coco-Cloud

01 Apr 2024 - 30 Apr 2024

Pandan juice - Coconut water - Matcha foam Fragrantly sweet & creamy smooth limited menu throughout this April.

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error