ย้อนกลับ
BOILEX ASIA & PUMPS AND VALVES ASIA 2024

BOILEX ASIA & PUMPS AND VALVES ASIA 2024

03 Jul 2024 - 05 Jul 2024
Add to calendar
10:00 AM - 06:00 PM
Exhibition Hall 1-4, ชั้น G
0 is interested
https://www.facebook.com/boilexasia.pumpsandvalvesasia/

นิทรรศการเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยเน้นแนวทางการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมแห่งยุคดิจิทัล ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน"

ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอัจฉริยะในหม้อไอน้ำ ปั๊ม และวาล์วอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนและนวัตกรรมภายในโรงงาน โดยมีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

ทำให้เกิดแนวทางที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการผลิตและการใช้พลังงานได้อย่างไร ซึ่งช่วยกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมและการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมากขึ้น

Events you might be interested in

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error