ย้อนกลับ
THAI WATER EXPO 2024

THAI WATER EXPO 2024

03 Jul 2024 - 05 Jul 2024
Add to calendar
10:00 AM - 06:00 PM
0 is interested
https://www.facebook.com/Thaiwaterexpo

นิทรรศการและการประชุมระดับภูมิภาคด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ครอบคลุมที่สุด ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ปฏิวัติเทคโนโลยีน้ำ ขับเคลื่อนการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ สู่อนาคตที่ยั่งยืน”

เน้นย้ำถึงความสำคัญของประโยชน์จากเทคโนโลยีน้ำซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ภายในงานรวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำ การบำบัดน้ำในเขตเทศบาล และอุตสาหกรรม ก้าวไปสู่การบำบัดน้ำเสีย การกักเก็บน้ำฝน การแยกอนุภาค เทคโนโลยีการกำจัด การบำบัดสิ่งตกค้าง การทำให้ตะกอนหนาขึ้น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error