ย้อนกลับ

Asean Paper Bangkok 2023

30 Aug 2023 - 01 Sep 2023
Add to calendar
Exhibition Hall 4, ชั้น G
0 is interested
https://www.facebook.com/AseanPaperBangkok

งานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษสำหรับภูมิภาคอาเซียน ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมทุกมิติของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ร่วมงานกับเราที่ Asean Paper Bangkok 2023 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error