ย้อนกลับ
Asia International Hemp Expo 2022

Asia International Hemp Expo 2022

30 Nov 2022 - 03 Dec 2022
Add to calendar
ฮอลล์ 2, ชั้น G
0 is interested
https://web.facebook.com/asiahempexpo

Asia International Hemp Expo 2022 งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์กัญชงนานาชาติแห่งเอเชีย 

โดยมีกำหนดจะจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมกับการสัมมนาระดับนานาชาติเกี่ยวกับ พืชกัญชง ครั้งที่ 2 หรือ “2nd International Hemp Environmental Forum” จากประเทศญี่ปุ่น ที่กำหนดหมุนเวียนจัดขึ้น ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์ผู้บุกเบิกการใช้เส้นใยกัญชง ในการทอผ้า และเครื่องนุ่งห่ม เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชาวเขา 

รวมถึงการแสดงศักยภาพ มาตรฐานธุรกิจและอุตสาหกรรม กัญชงของไทยที่สอดคล้องตามมาตรฐานโลก ในการผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของพืชกัญชง ในฐานะพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย

Events you might be interested in

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error