ย้อนกลับ
บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022

22 Oct 2022 - 23 Feb 2023
Add to calendar
Event Hall, ชั้น B2
0 is interested
https://web.facebook.com/bkkartbiennale

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ที่กำหนดจัดขึ้นในทุก ๆ 2 ปี บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022 โดย มูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือครั้งสาคัญกับ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ และเอกชนทุกภาคส่วน ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิดใหม่ CHAOS : CALM โกลาหล : สงบสุข มีศิลปินชื่อดังร่วมแสดงงานทั้งสิ้น 73 ศิลปินจาก 34 สัญชาติ ร่วมแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยมากกว่า 200 ผลงาน บนสถานที่สาคัญของกรุงเทพมหานครทั้งหมด 12 แห่ง

Events you might be interested in

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error