ย้อนกลับ
e-Biz Expo 2022

e-Biz Expo 2022

27 Oct 2022 - 29 Oct 2022
Add to calendar
ฮอลล์ 7, ชั้น LG
0 is interested
https://www.facebook.com/ebizexpoasia

e-Biz Expo 2022 งานแสดงสินค้าและบริการธุรกิจที่รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านออนไลน์ครบวงจร ภายใต้คอนเซ็ปต์ "The Next Seamless Integration" 

โดยดึงเทคโนโลยีทั้งทางด้าน e-Commerce, e-Payment & Financial, e-Logistics, e-Service, Digital Marketing, Marketplace, Venture Capital เพื่อสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจในยุคที่ผู้บริโภคอยู่บนดิจิทัลเเพลตฟอร์ม งาน e-Biz Expo 2022 จัดพร้อมกับงาน OEM Manufacturer Expo 2022 by FTI & NCC

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error