ย้อนกลับ
International Engineering Expo 2024

International Engineering Expo 2024

24 Jul 2024 - 26 Jul 2024
Add to calendar
10:00 AM - 06:00 PM
Ballroom, ชั้น 1
0 is interested
https://www.internationalengineeringexpo.com

งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมนานาชาติ เช่น อุปกรณ์ทางด้านการช่างอุปกรณ์การวัด และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย เหมาะสำหรับวิศวกรรมทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยนิทรรศการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรมวิศวกรรมไทย ได้ส่งเสริมความก้าวหน้าของวิศวกรรมระดับโลก เพื่อความยั่งยืนพร้อมการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์จากทั่วทั้งภูมิภาค ผ่ านการประชุมสัมมนาทางวิศวกรรมระดับนานาชาติ บริการจับคู่ธุรกิจและการแสดงผลงานทางวิศวกรรมที่ยั่งยืน

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error