ย้อนกลับ
AI Thailand Forum 2023: Embracing The Future of AI

AI Thailand Forum 2023: Embracing The Future of AI

16 Aug 2023 - 17 Aug 2023
Add to calendar
MR 210 - 211, ชั้น 2
0 is interested

สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) จัดงาน AI THAILAND FORUM 2023 ภายใต้แนวคิด “Embracing The Future of AI” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ ชี้แจงและวางรากฐานทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย และร่วมสร้างกลุ่มชุมชนของบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในด้านปัญญาประดิษฐ์ขึ้นด้วยความคาดหวังให้กลุ่มชุมชนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการระดับประเทศ

ในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ได้แก่การพูดคุยของวิทยากรในด้านปัญญาประดิษฐ์ภายใต้หัวข้อต่างๆในแง่มุมของหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ และบุคคลทั่วไป การพบปะพูดคุยในช่วง Networking และพิธีปิดโครงการ Super AI Engineer SS3 พร้อมการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ

Events you might be interested in

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error