ย้อนกลับ
MUCH MORE MULTI on tour 2023 งานประชุมวิชาการทันตกรรม MMM on tour 2023

MUCH MORE MULTI on tour 2023 งานประชุมวิชาการทันตกรรม MMM on tour 2023

26 Apr 2023
Add to calendar
MR 210 - 211AC, ชั้น 2
0 is interested
https://www.facebook.com/ppfacedesign

งานประชุมวิชาการทันตกรรมดิจิตอลสำหรับทันตแพทย์ นำโดย อ.ทพ.ดร.ปกป้อง อมรวิทย์ และ อาจารย์ทันตแพทย์ วิทยากรชั้นนำของประเทศ เนื้อหาของงานประชุมจะกล่าวถึงการรักษาทางทันตกรรม ด้วยเครื่องมือดิจิตอลในสหสาขาวิชาต่างๆเช่นการจัดฟัน งานรากเทียม และงานทันตกรรมบูรณะ

นอกจากนั้นยังมีการออกบูธแสดงสินค้าทางทันตกรรมจาก บริษัทต่างๆมากมาย ซึ่งทันตแพทย์สามารถสัมผัสเทคโนโลยีทันตกรรมดิจิตอลที่ทันสมัยที่สุดในประเทศได้ในงานนี้

Events you might be interested in

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error