ย้อนกลับ
อุตสาหกรรมการแสดงสินค้าไทย สู่ตลาดเอเชีย

อุตสาหกรรมการแสดงสินค้าไทย สู่ตลาดเอเชีย

13 Sep 2022
Add to calendar
ห้องประชุม 111 A, B, C, ชั้น 1
0 is interested
https://web.facebook.com/thaitradeshow

เวทีนำเสนอความพร้อมของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าของไทย สู่ภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย พร้อมสร้างการเชื่อมโยงธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ และสมาชิกสมาคมการแสดงสินค้าไทยทุกกลุ่ม

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error