ย้อนกลับ

Thai Water Expo 2023

30 Aug 2023 - 01 Sep 2023
Add to calendar
Exhibition Hall 1-4, ชั้น G
0 is interested
https://www.facebook.com/Thaiwaterexpo

Thai Water Expo (THW) 2023 งานแสดงสินค้าและการประชุมเทคโนโลยีน้ำและน้ำเสียชั้นนำในภูมิภาค และงานแสดงสินค้าและการประชุมระดับนานาชาติเพียงงานเดียวในประเทศไทย ในแต่ละรุ่นมีแบรนด์กว่า 1,000 แบรนด์จาก 45 ประเทศ รวมถึงพาวิลเลียนหลักระดับประเทศจากเยอรมนี ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ มาจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสียสำหรับเทศบาลและอุตสาหกรรมเอกชน เทคโนโลยีเด่นในงานแสดงจะรวมถึงล่าสุดเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย การเก็บเกี่ยวน้ำฝน การแยกอนุภาค เทคโนโลยีการกำจัดน้ำ การบำบัดสิ่งตกค้าง การทำให้ตะกอนหนาขึ้น และประเด็นสำคัญอื่นๆ

Events you might be interested in

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error