ย้อนกลับ
Thailand Smart City Expo 2023

Thailand Smart City Expo 2023

22 Nov 2023 - 24 Nov 2023
Add to calendar
, ชั้น G
0 is interested
https://thailandsmartcityexpo.com/

งานแสดงเทคโนโลยีสร้างประสิทธิภาพเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ภาพเมืองแห่งอนาคตจะเป็นอย่างไร มาดูได้ที่งานนี้เท่านั้น
โดยรวบรวมนวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะ ทั้ง 7 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก

  • Smart Telecom 
  • Smart Energy
  • Smart Living
  • Smart Industry & Retail 
  • Smart Mobility
  • Smart Environment
  • Smart Heakthcare

และพบกับกิจกรรมและสัมมนา สร้างเสริมเมืองอัจฉริยะ อีกมากมาย ในวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายนนี้ ระหว่างเวลา 10.00 - 18.00 น.

Events you might be interested in

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error