ย้อนกลับ
Tissue & Paper Bangkok 2022

Tissue & Paper Bangkok 2022

14 Sep 2022 - 16 Sep 2022
Add to calendar
Hall 1-2, ชั้น G
0 is interested
https://www.facebook.com/TissueAndPaperBangkok

งานแสดงสินค้าและการประชุมสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ บรรจุภัณฑ์และเนื้อเยื่อของภูมิภาคเอเชีย

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error