ย้อนกลับ

เข้าใจชีวิต พิชิตสุข

04 May 2024 - 04 May 2024
Add to calendar

“เข้าใจชีวิต” แล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นได้จริงหรือ? ร่วมหาคำตอบของการใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ กับกิจกรรม “ธรรมะในสวน” กิจกรรมฮีลใจคนกรุงฯ กับธรรมะใกล้ตัวทุกเสาร์แรกของเดือน

พบกันวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567

พระเทพวชิรวาที วัดประยุรวงศาวาส

หัวข้อ : เข้าใจชีวิต พิชิตสุข

เสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567

เวลา 8.30-10.00 น.

ณ ลานต้นจามจุรี สวนเบญจกิติ

หมายเหตุ : เข้าร่วมกิจกรรมฟรี! ผู้จัดงานได้เตรียมเสื่อและเก้าอี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

thank you

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้คุณทราบ

contact.error